03 Temmuz 2015

MOĞOL İSTİLASINA KADAR TÜRKİSTAN [V. V. Barthold]

Salı, 23 Ağustos 2011 12:02

 

Moğol İstilasına Kadar Türkistan

 

Vassilij Viladimiroviç Barthold

 

mogolistilasinakadarturkistan 

 

 

 

 

1990, Türk Tarih Kurumu Yayınları

Hakkı Dursun YILDIZ (Hazırlayan)

 

 

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ

VASSİLİY VİLADİMİROVİÇ BARTHOLD VE ESERİ

MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

GİRİŞ

KAYNAKLAR

A-      Moğollardan Önceki Devir

B-      Moğol İstilâsı Devri

C-      Avrupa’da Yayımlanmış Başvurma Kitapları

 

I. BÖLÜM

MÂVERÂÜNNEHR’İN COĞRAFÎ ÖZELLİKLERİ

 

II. BÖLÜM

ON İKİNCİ YÜZYILA KADAR ORTA ASYA

 

III. BÖLÜM

KARA-HİTAYLAR VE HÂREZMŞÂHLAR

 

IV. BÖLÜM

ÇİNGİZ – HAN VE MOĞOLLAR

 

V. BÖLÜM

MOĞOL HAKİMİYETİ ALTINDA TÜRKİSTAN

(1227-1269)

 

KRONOLOJİ CETVELİ

İLAVELER VE DÜZELTMELER

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

 

 

 

Fiziksel Özellikleri: 1. Hamur

644 Sayfa

ISBN: 975-16-0244-0

Baskı: 3. Baskı

 


 

Gazete Vatan Emek

Twitter: @GazeteVatanEmek

Facebook: https://www.facebook.com/Gazetevatanemek

AYDINLIK BİR GELECEK, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras...

 

http://www.gazetevatanemek.com/

 

1696 Kez Okundu

Yorum Yazınız

(*) ile belirtilen zorunlu bilgileri girdiğinizden emin olunuz. HTML koduna izin verilmiyor.

Diğer Kitaplar Sözlükler